STTTên sản phẩmHoa hồngLấy link
11 Lạng Yến Thô Được Bao Nhiêu Tổ, Bạch Yến Thô Nguyên Tổ Thượng Hạng 100Gr
2Yến thô Khánh Hòa, Bạch Yến Thô Nguyên Tổ 50gr.
3Bạch Yến Nguyên Tổ Rút Lông 100gr.20%
4Bạch Yến Nguyên Tổ Rút Lông 50Gr20%
5Yến sào Khánh Hòa, Bạch Yến Nguyên Tổ Rút Lông 50Gr
6Bạch Yến Thô Nguyên Tổ 50gr.20%
7Bạch Yến Thô Nguyên Tổ Thượng Hạng 100Gr20%
8Bí quyết kéo dài tuổi xuân với yến sào
9Chân tổ yến hồng rút lông 100gr
10Chân tổ yến hườm rút lông sạch 100gr
1 2 3 9