CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG DÀNH CHO CÔNG TÁC VIÊN, NHÂN VIÊN KINH DOANH TỰ DO

 

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN TM YẾN SÀO NHA TRANG. MST 4201525702 . Gọi tắt là Yến sào Hòn Ngọc Việt

Bên B: Nhà phân phối, công tác viên, nhân viên kinh doanh tự do, người tham gia bán hàng trên hệ thống Yến sào Hòn Ngọc Việt với đăng ký thông qua đường liên kết giới thiệu của tuyến trên. Gọi chung là Nhà Phân Phối viết tắt là NPP.

Có 3 đối tượng được nêu trong NPP:

 

I. TRẢ HOA HỒNG DỰA TRÊN MÔ HÌNH 3 CẤP

  1. Dành cho cấp quản lý: 5% trên hoa hồng CTV mình trực tiếp quản lý + 20% hoa hồng cấp BTN
  2. Dành cho trưởng nhóm 20% trên hoa CTV  mình trực tiếp quản lý
  3. Dành cho CTV  giới thiệu khách hàng mua hàng 75%

 

II. HOA HỒNG SẢN PHẨM

  1. Sản phẩm thiết kế web từ 20% – 35%
  2. Phụ kiện, module thiết kế web từ 15% – 25%
  3. Quảng cáo google từ 5% – 15%
  4. Tư vấn giải phải thương mại điện tử từ 5% – 15%

 

III.TRẢ THƯỞNG HÀNG TUẦN, HÀNG THÁNG

 

V1. Viết lần đầu 12.12.2021 Cập nhật lần cuối 24.12.2021