Chính sách cộng tác viên

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN, NHÂN VIÊN KINH DOANH TỰ DO

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN TM YẾN SÀO NHA TRANG. MST 4201525702. Thương hiệu YẾN SÀO HÒN NGỌC VIỆT, gọi tắt là “Yến Sào Hòn Ngọc Việt”.

Bên B: Nhà phân phối, cộng tác viên, nhân viên kinh doanh tự do, người tham gia bán hàng trên hệ thống Yến sào Hòn Ngọc Việt với đăng ký thông qua đường liên kết giới thiệu của tuyến trên. Gọi chung là Nhà Phân Phối. Viết tắt là NPP.

Có 3 đối tượng được nêu trong NPP:

  • Cấp quản lý nhóm: quản lý trưởng nhóm & cộng tác viên: Gọi tắt là BQL
  • Cấp trưởng nhóm: quản lý cộng tác viên : Gọi tắt là BTN
  • Cấp cộng tác viên, người bán hàng : Gọi tắt là CTV

I. TRẢ HOA HỒNG DỰA TRÊN MÔ HÌNH 3 CẤP

Trong 100% hoa hồng CTV nhận được thì trong đó có

  1. Dành cho cấp Quản Lý: 5% trên tổng hoa hồng từ cấp Trưởng Nhóm trở xuống
  2. Dành cho Trưởng Nhóm 20% trên tổng hoa hồng CTV  mình trực tiếp quản lý
  3. Dành cho CTV  giới thiệu khách hàng mua hàng 74%
  4. Ngoài ra Quản Lý, Trưởng nhóm cũng bán sản phẩm trực tiếp và có hoa hồng giống CTV

VD: Đơn hàng số 999 có tổng giá trị 20tr, hoa hồng là 20%  > Tổng 100% hoa hồng nhận được 4tr.

 1. Cấp CTV 74%, người tìm ra khách hàng mua đơn hàng số 999 là 74% của 4tr = 2.960k
 2. Cấp Trưởng Nhóm 20% cho khách hàng mua đơn hàng số 999 là 20% của 4tr = 800k
 3. Dành cho cấp Quản Lý: 5% cho khách hàng mua đơn hàng số 999 là 5% của 4tr = 200k

II. HOA HỒNG SẢN PHẨM

  • Sản phẩm bạch yến thô nguyên tổ, yến sợi tinh chế: 20% giá bán
  • Sản phẩm yến nguyên tổ rút lông/yến sơ chế: 20% giá bán
  • Các sản phẩm hồng yến, huyết yến: 20% giá bán

III.TRẢ THƯỞNG HÀNG TUẦN, HÀNG THÁNG

  • Khi đơn hàng hoàn thành thì hệ thống tự xác nhận hoàn thành đơn hàng, ngay lập tức trong 24h hệ thống ghi nhận doanh thu của CTV. Và NPP có thể yêu cầu thanh toán tiền cho đơn hàng ( hoặc tất cả đơn hàng hoàn thành) với số tỉền >= 500,000 ( năm trăm ngàn đồng).
  • Hệ thống ghi nhận yêu cầu thanh toán NPP  và tiến hành đối soát hợp đồng, Trong thời gian 7 ngày làm việc (Không tính ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định pháp luật Việt Nam)  kể từ ngày yêu cầu thanh toán, hệ thống sẽ trả hoa hồng qua tài khoản Ngân hàng đã đăng ký.  Phí chuyển khoản, thanh toán nếu phát sinh sẽ do NPP trả.

IV. HOA HỒNG VÀ THĂNG TIẾN NPP

 1. Trong 100% hoa hồng CTV nhận được thì trong đó có
  • Dành cho cấp Quản Lý: 5% trên tổng hoa hồng từ cấp Trưởng Nhóm trở xuống
  • Dành cho Trưởng Nhóm 20% trên tổng hoa hồng CTV  mình trực tiếp quản lý
  • Dành cho CTV  giới thiệu khách hàng mua hàng 74%

2. Thăng Tiến

  • Trong 3 tháng liên tiếp tổng hoa hông của CTV >=2,500,000 vnđ thì CTV được thăng lên Trưởng nhóm. Quan trọng nhất là được cấp link để tuyển  CTV.
  • Trong 3 tháng liên tiếp tổng hoa hồng của Trưởng Nhóm >= 8,600,000 vnđ thì được thăng lên Quản Lý.

V. RÀNG BUỘC HOA HỒNG NPP

 1. Nếu 03 tháng liên tiếp tổng hoa hồng thực nhận CTV <750,000 vnđ  thì bạn được mời ngưng quyền cộng tác viên, và phải tham gia lại với ID mới, tài khoản mới.
 2. Nếu 03 tháng liên tiếp tổng hoa hồng thực nhận Trưởng Nhóm < 5,000,000 vnđ thì bị ngưng quyền Trưởng Nhóm, mất quyền tuyển tiếp CTV và chính sách ưu đãi dành cho Trưởng Nhóm
 3. Nếu 03 tháng liên tiếp tổng hoa hồng thực nhận Quản Lý < 25,000,000 vnđ thì bị ngưng quyền Quản Lý, xuống quyền Trưởng Nhóm và chính sách ưu đãi dành cho Quản Lý.

V1. Viết lần đầu 12.12.2021 V2, Cập nhật lần cuối 13.4.2022

Đăng ký ngay : https://ttso.vn/8948